RD-Zupe-Virtič-Kopše

Datum: 22.03.2019 - 22.03.2019

Organizator: ŠK Branik

Sponzor: ŠK Branik

Sistem: berger 17

Igralni čas: 5 min


VIP-RD-VIRTIC-ZUPE-KOPSE
           Maribor-Pri Kirbišu, 22.3.2019

Končno stanje
            Tit ELO LRat FED          Točke Zmage Soneb W-We
 1. Žugaj Fjodor    MK 2163 2251 SLO ŠK Branik Maribor  14.5  XXX 109.5 1.65
     (1974)     1W6 1B10 1W15 =B13 1W14 1B7 1W11 0B2 1W5 1B16 1W18 1W9 1B8 
               =W3 1B12 1W17 =B4 
 2. Simič Dragan    FM 2176 2313 SLO ŠK Branik Maribor   13  0.5 98.3 -0.73
     (1970)     1W13 1B14 1W7 0B11 1W18 =W5 1B16 1W1 =B9 1W8 =B3 1W12 1B17
               =W4 0B6 1W10 1B15
 3. Zupe Miran     IM 2251 2336 SLO ŠK Branik Maribor   13  0.5 94.8 -1.01
     (1960)     1W12 1B17 =W4 1B6 =W10 1B15 1W13 1B14 =W7 1B11 =W2 =B5 1W16
               =B1 =W9 =B8 1W18
 4. Virtič Franc ml.  MK 2113 2214 SLO ŠK Branik Maribor   12  0.5 93.5 -0.31
     (1963)     1B9 =W8 =B3 1W12 =B17 1B18 1W6 =B10 =W15 1B13 =W14 =B7 1W11
               =B2 =W5 1B16 =W1 
 5. Vombek Danijel   FM 2283 2328 SLO ŠK Branik Maribor   12  0.5 89.5 -1.91
     (1967)     1W15 1B13 1W14 1B7 1W11 =B2 1W18 =W16 0B1 1W9 0B8 =W3 1B12
               =W17 =B4 1W6 =B10
 6. Ajster Darko   III 1547 1961 SLO ŠK Gambit Maribor  10.5  1.5 69.8 2.57
     (1957)     0B1 =W9 =B8 0W3 1B12 1W17 0B4 1B18 =W10 1B15 0W13 1B14 1W7 
               1B11 1W2 0B5 1W16
 7. Kopše Jožef    II   2016 SLO ŠK Branik Maribor  10.5  1.0 69.3 1.58
     (1971)     1W18 =W11 0B2 0W5 1B16 0W1 1B9 1W8 =B3 =W12 1B17 =W4 0B6 
               1W10 1B15 1W13 =B14
 8. Virtič Samo     I 1919 2020 SLO ŠK Gambit Maribor  10.5  0.5 69.8 1.53
     (1966)     1W17 =B4 =W6 =B10 1W15 1B13 1W14 0B7 0W11 0B2 1W5 1B16 0W1 
               =B9 1W18 =W3 1B12
 9. Kusič Dalibor    I 1895 2061 SLO ŠK Gambit Maribor  9.5  XXX 59.3 -0.22
     (1976)     0W4 =B6 =W10 1B15 1W13 1B14 0W7 1B11 =W2 0B5 1W16 0B1 1W18
               =W8 =B3 0W12 1B17
 10. Kirbiš Milan    MK 1964 2011 SLO ŠK Gambit Maribor  8.5  XXX 56.0 -0.33
     (1956)     1B16 0W1 =B9 =W8 =B3 =W12 1B17 =W4 =B6 1B18 1W15 0B13 0W14
               0B7 1W11 0B2 =W5 
 11. Mrdja Božidar       1883 SLO ŠK Branik Maribor   8  XXX 49.3 1.43
     (1965)     =W14 =B7 1W18 1W2 0B5 1W16 0B1 0W9 1B8 0W3 0B12 1W17 0B4 
               0W6 0B10 1W15 1B13
 12. Butolen Anton    I   1927 SLO ŠD Ptuj       7.5  XXX 40.5 0.19
     (1955)     0B3 1B18 1W17 0B4 0W6 =B10 1W15 0B13 =W14 =B7 1W11 0B2 0W5 
               1B16 0W1 1B9 0W8 
 13. Bajec Tomaž        1907 SLO ŠK Branik Maribor   7  XXX 42.3 0.05
     (1967)     0B2 0W5 1B16 =W1 0B9 0W8 0B3 1W12 1B17 0W4 1B6 1W10 =B15
               1B18 0W14 0B7 0W11
 14. Iljaž Igor     I   1988 SLO ŠD Ptuj        6  XXX 38.0 -2.41
     (1953)     =B11 0W2 0B5 1W16 0B1 0W9 0B8 0W3 =B12 0W17 =B4 0W6 1B10
               0W15 1B13 1B18 =W7 
 15. Bajec Peter        1794 SLO ŠK Branik Maribor   4  XXX 18.5 -1.16
     (1944)     0B5 0W16 0B1 0W9 0B8 0W3 0B12 1W17 =B4 0W6 0B10 1B18 =W13
               1B14 0W7 0B11 0W2 
 16. Furh Ivan     III   1609 SLO ŠK Branik Maribor  3.5  XXX 13.0 0.70
     (1942)     0W10 1B15 0W13 0B14 0W7 0B11 0W2 =B5 1W18 0W1 0B9 0W8 0B3 
               0W12 1B17 0W4 0B6 
 17. Majhenič Silven      1547 SLO ŠK Branik Maribor   3  XXX 18.0 0.72
     (1948)     0B8 0W3 0B12 1B18 =W4 0B6 0W10 0B15 0W13 1B14 0W7 0B11 0W2 
               =B5 0W16 0B1 0W9 
 18. Krulič Goran     1264 1554 SLO ŠK Branik Maribor   0  XXX  0.0 -2.34
     (1980)     0B7 0W12 0B11 0W17 0B2 0W4 0B5 0W6 0B16 0W10 0B1 0W15 0B9 
               0W13 0B8 0W14 0B3 


Arbiter: Zupe Miran
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: SK ZM Branik Maribor
Maribor-Pri Kirbišu, Slovenija, 22.3.2019, 17 kol berger